Tortuna
Utskriftsvänlig
Kyrkan byggdes i slutet på 1200-talet. Under vikingatiden låg häradets kultplats i Tortuna. En trolig tolkning av namnet Tortuna syftar på en ”höjd” eller ”inhägnat” område. Till en början skall de kristna Tortunaborna ha begravts på den gamla kyrkogården i Björksta. Tre ringarstenar finns uppställda i anslutning till de gamla kyrkstallarna väster om kyrkan. Man tror att det ursprungligen har funnits nio ringarstenar utplacerade längs vägen till kyrkan. Avgiften för klockringningen togs bort år 1924, medan ringarsysslan upphörde år 1947. År 1825 flyttades kyrkklockorna in i kyrktornet från att tidigare ha varit placerade i en klockstapel.

Karta

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies