Tillberga
Utskriftsvänlig
En äldre kyrka troligen från början av 1300-talet av trä ersattes efter en brand med nuvarande kyrka, där nybygget påbörjades år 1612. Det kyrktornet som byggdes då, revs år 1819 och ersattes med ett nytt året därpå.

Karta

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies