Skerike
Utskriftsvänlig

Vid slutet av 1100-talet byggdes troligen kyrkan. Enligt uppgift skall kyrkogården på mitten av 1700-talet ha varit inhägnad av en gärdesgård. Inne i kyrkan fanns till år 1904 jordgolv utom i mittgången och koret som var belagda med tegelsten.

Fram till år 1957/1958 var samtliga gravar på kyrkogården sandgravar, men vid den tidpunkten bestämde kyrkstämman att gravarna skulle gräsbesås. Det arbetet blev utfört av några personer i bygden. Den gamla anslutningsvägen norrifrån till kyrkan som fortfarande används anlades år 1771. Där den vägen svänger ner mot kyrkan finns även den gamla f.d. fattigstugan kvar.
 
Karta


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies