Sevalla
Utskriftsvänlig
Den ursprungliga kyrkan som låg på nuvarande kyrkogård fram till år 1820 byggdes på tidigt 1300-tal. Den tidiga kyrkan hade stora problem med grundkonstruktionen som orsakade svåra sprickbildningar i byggnaden.

År 1817 påbörjades bygget med den nuvarande kyrkobyggnaden som ligger c:a 500 meter sydväst om kyrkogården. Sten och tegel från den gamla kyrkan har använts vid uppförandet av den nya kyrkan som invigdes år 1821. Muren runt kyrkogården byggdes troligen år 1765, där uppförandet och skötseln av muren ofta delades upp mellan socknens hemman. Nuvarande personalutrymmen finns i den f.d. fattigstugan öster om kyrkan.

Sevalla

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies