Romfartuna
Utskriftsvänlig
Med anor från 1200-talet reser sig kyrkan i landskapet. Kyrktornets nuvarande beklädnad med kopparplåt ersatte år 1902 en tidigare beklädnad med träspånor. Kyrktaket fick sin beklädnad med skiffer år 1911.

Karta

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies