Lundby
Utskriftsvänlig
Kyrkan som utvidgades mot öst och norr c:a år 1400, har anor från 1100-talet. Det nuvarande kyrktornet fick sin utformning år 1841. Närområdet kring kyrkan omfattar bl. a. en offerlund som låg c:a 500 meter söderut, samt en helig källa som fanns c:a 100 meter norr om kyrkan.

Karta

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies