Lillhärad
Utskriftsvänlig
Den tidigare kyrkobyggnaden eldhärjades svårt år 1840, men återuppbyggdes bl. a. med inredning från Hospitalskyrkan i Västerås. Den nya kyrkobyggnaden stod invigningsklar år 1849. Man tror att markens beskaffenhet runt kyrkobyggnaden (sankt och tungarbetat) gjorde att man anlade den nuvarande kyrkogården c:a 500 meter norrut från kyrkan.

Karta

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies