Irsta
Utskriftsvänlig
Kyrkan har datering från början på 1200-talet. På en häll öster om prästgården finns hällristningar från bronsåldern. Lite nordöst om kyrkogården finns två runda stensättningar som troligtvis är förhistoriska gravar. I samma väderstreck finns den ”gamla kyrkogården” där offer för pesten år 1710 begravdes.

Kyrkklockorna som tidigare var placerade i en klockstapel sydväst om kyrkan flyttades in i kyrktornet år 1782. Sin nuvarande utsträckning fick kyrkogården år 1893 då utvidgning norrut skedde på mark avsöndrad ifrån Östergården. Stigluckan i söder återuppfördes år 1935 av greve Knut Lewenhaupt och hans maka Elisabeth född Bech-Friis. 

Karta

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies