Hubbo
Utskriftsvänlig
Kyrkan är troligen uppförd före 1300-talets mitt av gråstensblock på platsen där föregångaren av trä stod.

Karta

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies