Haraker
Utskriftsvänlig
Kyrkan har anor ifrån 1300-talet. Haraker kyrka har enligt gamla anteckningar haft månghundraåriga problem med sättningar i grunden som påverkat stabiliteten i kyrkvalven.

Jordbruket är socknens modernäring och namnet Haraker kan ibland ses med betydelsen ”stenig åker”.

Karta


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies