Björksta
Utskriftsvänlig

Västra delarna av kyrkobyggnaden bedöms vara äldst och härröra från 1200-talet. Tornet som är byggt i tegel uppfördes under 1400-talet. I den västra och nordvästra kyrkogårdsmuren finns järnringar infästade där hästburna kyrkobesökare kunde binda sina hästar. Socknens fattigstuga som såldes och flyttades 1910 låg på den gamla kyrkogården.

Norr om kyrkogården finns den gamla tiondeladan som idag rymmer personalutrymmen.
Omedelbart norr om kyrkogården finns även en hällristning från bronsåldern som upptäcktes år 1923.

Tre ringarstenar finns väster om kyrkan som en stilla påminnelse om den tidigare möjligheten att få klockringning utefter begravningsvägen till kyrkan (det har troligtvis funnits 14 stycken ringarstenar uppsatta utefter vägen till kyrkan en gång i tiden). Ringarsysslan upphörde 1947.

Karta
 


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies