Badelunda
Utskriftsvänlig
Kyrkobyggnaden med anor från 1200-talet hade under lång tid bara två fönster, men återkommande renoveringar har medfört att fler fönster tagits upp.

Kyrkogården är belägen i omedelbar närhet till ett forngravfält och flera andra fornlämningar.

Karta


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies